Bjørnulf Vik
55 Articles4 Comments

Webstatistikk og besøk

Besøk er den viktigste målingen innen web-statistikk. Har du full kontroll over hva besøk betyr og hva dette begrepet kan brukes til, så har du også god kontroll på din forstålse av web-trafikk. Besøk…

Segmentering og nettstedkart

Segmentering er et av de viktigste verktøy både innen web-statistikk såvel som generelt i problemløsning og feilsøking. Allikevel er det en aldri så liten kamp hver gang vi bringer fram budskapet om a…

Bounce rate

En av de mest misvisende begreper man finner i web-statistikk er «bounce rate». Begrepet er populært i lærebøker, men har mindre verdi i praktisk web-statistikk. Stadig er vi ute hos kunde…

Sider og besøkstid

Et godt råd – både innen web og nettsteder generelt, og ikke minst innen web-analyse, er at man ikke prøver å gape over alt for mye med en gang. Svært mange bedrifter i Norge har ikke egne ansat…